Building Smart Türkiye

/ KOLAYCA ALLPLAN ÖĞRENİN

BIM Bridge Workflow

01

Parametric Modelling with Allplan Bridge

İlk web semineri olan Parametrik modellemede, çok disiplinli bir modelin nasıl oluşturulacağı gösterilecektir. Model her ikisi için de kullanılacaktır; yapısal analiz ve diğer yandan detaylandırma, donatı modelleme ve çizim paftası için.

GÜNDEM: • Eksen Tanımı • Üstyapı ve Altyapı modellemesi • Kesit tanımı •3B modelleme • Varyasyonun tanımı • Tendon modelleme • Yapı sırası tanımı • Akıllı yerleşimler • Detaylandırma ve çizim paftası için model oluşturma

Play Video

/ KOLAYCA ALLPLAN ÖĞRENİN

BIM Bridge Workflow

02

Structural analysis in Allplan Bridge

İkinci web semineri olan Yapısal analizde, analitik modelin nasıl bir araya getirileceği ve yapısal analizin Allplan Bridge'de nasıl yapılacağı gösterilecektir. Model her ikisi için de kullanılacaktır; yapısal analiz ve diğer yandan detaylandırma, donatı modelleme ve çizim paftası için.

GÜNDEM: • Yapısal bağlantılar • Analiz modelinin oluşturulması • Tamamlayıcı inşaat sırası • Yapısal bağlantıların etkinleştirilmesi • Tendon gerilmesi • Bindirilmiş ölü yük • Yapısal analizin birleştirilmesi • Ek yükler • Trafik yükleri • Şerit Setleri ve Yük Trenleri • Şerit Setlerini Trenlerle Birleştirme • Süperpozisyon •Sonuçlar

/ KOLAYCA ALLPLAN ÖĞRENİN

BIM Bridge Workflow

03

Reinforcement design and code checking

Allplan Bridge, köprü yapısının tasarımını ve kod kontrolünü kapsayacak şekilde çeşitli özellikler ve iyileştirmeler sağlar. Bu web seminerinde, kullanıcı için temel iş akışlarını ve girdileri göstereceğiz. Genel olarak, mühendisin iki ana görevi vardır: köprünün her bölümünde gerekli donatı alanını/konumunu belirlemek ve kodda tanımlanan kontrollerle tasarımın güvenliğini kanıtlamak. Üretken ve verimli bir yol göstermek için tasarım ve kontrolleri daha fazla inşaat aşamasında ele alacağız ve sonuçlarını yazdıracağız.

GÜNDEM: • Kesit modellerinde özellik setlerinin oluşturulması •Donatılandırma • Maruz kalma sınıfları • Yapısal birimler için ek tanımlar • Kombinasyon tabloları • Tamamlayıcı inşaat sırası • Doğrusal gerilim hesaplamaları • Donatı tasarımı • ULS ve SLS kontrolleri •Sonuçlar

/ KOLAYCA ALLPLAN ÖĞRENİN

BIM Bridge Workflow

04

Detailing and rebar modeling

Dördüncü web semineri olan Detaylandırma ve donatı modellemesinde, akıllı yerleştirmeler için kütüphane elemanlarının nasıl oluşturulacağı, abutmentin 3B modelinin nasıl oluşturulacağı ve köprü modelinin farklı elemanlarının nasıl donatılandırılacağı gösterilecektir. Yapısal analiz için kullanılan aynı model şimdi detaylandırma ve donatı modelleme için kullanılacaktır.

GÜNDEM: • Kesit modellerinde özellik setlerinin oluşturulması •Donatılandırma • Maruz kalma sınıfları • Yapısal birimler için ek tanımlaraGÜNDEM: • Allplan Engineering'de kütüphane elemanlarının oluşturulması • Allplan Bridge'de akıllı yerleştirmeler • Köprü modelini akıllı yerleştirmelerle tamamlama • Abutment'in Allplan Engineering'de Modellenmesi • Eğri boyunca kesitler ve kesit • Boyutlandırma • Kazık başlığı donatısı • Kazık donatısı • İskele donatısı • Ana kiriş donatısı • Abutment donatısı • Kombinasyon tabloları • Tamamlayıcı inşaat sırası • Doğrusal gerilim hesaplamaları • Donatı tasarımı • ULS ve SLS kontrolleri •Sonuçlar

/ KOLAYCA ALLPLAN ÖĞRENİN

BIM Bridge Workflow

05

Drawing production

Beşinci web semineri olan Çizim paftasında raporların, baskı setlerinin ve dosya setlerinin nasıl oluşturulacağı ve tanımlı paftaların nasıl oluşturulacağı, yazdırılacağı ve dışa aktarılacağı gösterilecektir. Yapısal analiz için kullanılan modelin aynısı şimdi proje çıktılarını oluşturmak için kullanılacaktır.

GÜNDEM: • Raporların Oluşturulması • Baskı Setlerinin Oluşturulması • Dosya Setlerinin Oluşturulması • Pafta Oluşturma • Pafta Yapısı • Kurulum Sayfası • Başlık Bloğu (Pafta lejantı) • Pafta ve proje nitelikleri • Pafta Kenarlığı • Pafta Penceresi • Pencere İçeriğini Yazdır • Baskı Paftası • Paftayı PDF, DWG/DXF olarak dışa aktarın

/ KOLAYCA ALLPLAN ÖĞRENİN

BIM Bridge Workflow

06

BIM bridge model

Web semineri serisinin son web semineri olan BIM köprü modelinde, IFC dışa aktarma ve Bimplus kullanımı kullanılarak diğer programlarla nasıl veri alışverişi yapılacağı gösterilecektir. Ayrıca Allplan'da Nitelikler yönetimi ve Analiz modelinin dışa aktarımı da dahildir. Yapısal analiz için kullanılan aynı model, şimdi BIM köprü modelini oluşturmak için kullanılacaktır.

GÜNDEM: Diğer programlarla veri alışverişi IFC İhracatı Bimplus - açık BIM platformu Modeli Bimplus'a yükleyin Modelin revizyonu Görev panosu ve görev gezgini Allplan'da özellik yönetimi Öznitelikleri atayın, aktarın Dışa aktarma, içe aktarma özellikleri Nitelikleri kullanarak nesneleri filtreleme Bimplus özellikleri Allplan ve Bimplus arasında nitelik değişimi İhracat analiz modeli