Building Smart Türkiye

KÖPRÜ MÜHENDİSLİĞİ

KÖPRÜLERİ DAHA İYİ ŞEKİLDE
TASARLAMAK İÇİN

ALLPLAN'in köprü mühendisliğine yönelik yenilikçi BIM çözümü ile kullanıcılar, herhangi bir köprü tipinde disiplinler arası bir 4D model oluşturabilirler. Ortak veri ortamı, detaylandırma ve çizim üretimi için kapsamlı 3B köprü modelinin ve donatı tasarımı ve kod kontrolü dahil olmak üzere yapısal analizi gerçekleştirmek ve analiz modelinin oluşturulması için aynı modelin kullanılmasını sağlar.

Tamina Bridge Pfäfers, Schweiz, Office: Leonhardt, Andrä and Partner; © ALLPLAN Schweiz AG

KÖPRÜ MÜHENDİSLİĞİ İÇİN ALLPLAN – BIM ÇÖZÜMLERİ

Çekici ve güvenli köprüler tasarlamak ve inşa etmek, son teslim tarihlerini ve bütçe hedeflerini güvenilir bir şekilde karşılamak için, nihai şeffaflığın yanı sıra proje ortaklarıyla açık iletişim ve koordinasyon esastır ve güçlü yazılım araçları gerektirir.

Allplan Bridge ile farklı türdeki köprüleri kolayca modelleyebilir, analiz edebilir, tasarlayabilir ve detaylandırabilirsiniz. Öngerilme de dahil olmak üzere yüksek düzeyde detayla parametrik model oluşturmadan, inşaat sürecinin entegrasyonu, yapısal analiz, donatı tasarımı ve detaylandırmaya kadar tek bir çözümle çalışırsınız.

DAHA KESİN
50%

Kırmızı bir paragraf.daha hızlı* ve daha kesin tasarım çıktıları, görselleştirmeler ve ayrıntılı paftalar.

* 3B olarak 2B ile karşılaştırıldığında
DAHA VERİMLİ
70%

Güvenilir otomatik malzeme çıktısı ve metrajlar ile erken aşamalarda daha verimli* ve hassas proje maliyeti.

* *Elden metrajla karşılaştırıldığında
DAHA ÜRETKEN
30%

İşbirliğine dayalı planlamayı ve geliştirilmiş inşa edilebilirliği destekleyen verimli iş akışları ile tasarım üretkenliğinde* artış.

* * 3B tasarım kullanarak
ZORLU DURUMLAR

AŞAĞIDAKİ ZORLUKLARLA SÜREKLİ MÜCADELE EDİYOR MUSUNUZ?

Tasarım, planlama ve inşaat için artan karmaşıklık ve işbirliği gereksinimleri.
Çok fazla zaman alan, kaliteyi etkileyen ve risk oluşturan sürekli proje değişiklikleri.
Proje maliyetleriniz hakkında devam eden endişeler ve kontrolden çıkan zaman gecikmeleri.

12 GEREKÇE

NEDEN ALLPLAN

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

ARAZİ KOŞULLARINI BAŞTAN HESABA KATIN

Tüm yaygın arazi biçimlerini hızla entegre edin, dijital arazi modellerini görüntüleyin ve uygun şekilde düzenleyin.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

KOMPLE TASARIM SÜRECİ İÇİN TEK ÇÖZÜM

Öngerilme de dahil olmak üzere yüksek düzeyde ayrıntıya sahip parametrik model oluşturmadan, inşaat sürecinin entegrasyonuna ve köprü modelinin yapısal analizine kadar tek bir çözümle çalışın.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

HIZLA MODEL DEĞİŞKENLERİ VE ŞABLONLARI OLUŞTURUN

3B parametrik model açıklaması, yol paftasını, köprü hizalamasını ve gerekli kesitleri dikkate alarak model yapılandırmasını ve varyasyonunu hızlı ve kolay hale getirir. Bu, doğrudan yazılımda veya hatta kodlama yoluyla yapılabilir.

DOĞRU TENDON TASARIMI

İç ve dış, uzunlamasına, enine ve dikey anında ve ardından yapıştırma ile birkaç parametrik ön gerdirmeli ve art germeli tendon tipi oluşturun.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

ENTEGRE STRÜKTÜREL ANALİZ

Allplan Bridge, geometrik modelden analiz modelini otomatik olarak oluşturur. Bu, çalışma miktarını ve hatalara duyarlılığı büyük ölçüde azaltır.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

AKILLI YAPI SIRALAMA ANALİZİ

İnşaat süreci belirlenirken zaman dördüncü bir boyut olarak düşünülür. Diğer şeylerin yanı sıra, aynı köprü yapısı için farklı programları tanımlamak ve karşılaştırmak mümkündür.

DONATI TASARIMI VE KOD KONTROLÜ

Tüm kalıcı ve değişken yükler, son bir zarf içinde birbirleri arasında birleştirilir. Bu zarf, donatı tasarımı ve kod kontrolü yapmak için kullanılır.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

DEĞİŞİKLİKLERİN KOLAY UYGULANMASI

4B modelin tamamı, hizalama ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik olması durumunda ayarlanır. Bu nedenle, bir eksenin geometrisi değişirse, tüm köprü modeli otomatik olarak ayarlanır.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

GELİŞMİŞ DONATI MODELLEMESİ

Çift eğriliğe ve değişen kesitlere sahip zorlu köprüler bile uygun ve hızlı bir şekilde donatılandırılır. Otomatik donatı üretimini sağlamak için donatı bağlantılarının nasıl yapılacağı gibi çeşitli geçişler ve kurallar tanımlanabilir.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

ÜSTÜN KALİTELİ TESLİMATLAR

Doğrudan 3B modelden hızlı ve doğru bir şekilde planlar, çizimler ve raporlar oluşturun ve yüksek kaliteli belgeler için bilgi alışverişini kontrol edin.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

ÜSTÜN BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK

ALLPLAN, OPEN BIM konseptini takip eder. Geometrik model sadece IFC gibi çok sayıda format kullanılarak değiştirilemez, aynı zamanda analitik model diğer uygulamalarla paylaşılabilir.

Allplan Turkey Aluplan Program Sistemleri

KALİTELİ TEKNİK DESTEK

ALLPLAN'ın köprü uzmanları, dünya çapında mühendisleri destekleme konusunda 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kapsamlı ürün danışmanlığı, eğitim ve destek sağlayan teknik uzmanlarımızdan yararlanabilirsiniz.

PERFORMANSINIZI YÜKSELTİN

PERFORMANS ARTIRMASI

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR OTOMASYON

PERFORMANS ARTIRMASI

İLERİ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK

PERFORMANS ARTIRMASI

ALLPLAN ORTAK YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

Image by wirestock on Freepik