BIM ve CAD Tek Platformda

Son yıllarda, geleneksel 2D çizimde, 3D modelleme bazlı BIM çözümlerine doğru büyük bir dönüşüm başladı.

Pazardaki En İyi 3D Donatı Komutları

Mühendislik en başından beri Allplan’ın DNA’sının bir parçası olmuştur ve bu nedenle daima 3D donatı tasarımında

Sofistike ve Esnek Proje Strüktürü

Genel olarak yapı projeleri ve strüktürlerin bir BIM yazılımı içerisinde kontrolü, çok farklı seviyelerde, çok farklı

Geleneksel Katman Strüktürü

Kullanıcıların farklı elemanları bir strüktür içerisinde gruplandırması ve yapılandırmasına olanak tanıdığından, katm

Pafta/Çıktı ve Daha İyi Yönetim İçin Dedike Modül

Basım, planlama sürecinin önemli bir bölümüdür.

Elemanların Kusursuz Doğrulukta Yerleştirilmesi

Bir strüktürün tasarlanmasında mutlak kesinlik son derece önemlidir.

Gerçek Çok Vitrinli Deneyim

Allplan en kaliteli çoklu vitrin çalışma desteğini sunmaktadır.

En İyi Ekip Çalışması Olanakları

Son deönemde yapılan bir araştırma, tasarıma, problemlerin çözümüne ve çizim revizyonlarına bağlı olarak, beş iş günü

En İyi IFC Uyumluluğu ve 30’dan Fazla Farklı Takas Formatı Desteği

AEC endüstrisinde söz konusu disiplinler arası işbirliği olduğunda, IFC standart dosya formatıdır.

Notifications