Simülasyon

Simülasyon Uzun Süreli ve Maliyetlidir


Saatlik Dinamik Simülasyon – Otomatik Zon ve Sistem Tanımlaması - Enerji Kimlik Belgesinden Zon ve Sistem Tanımlaması

Enerji Kimlik Belgesi

AX3000 Enerji Kimlik Belgesi (BEP Yönetmeliği)


DWG'den otomatik geometri algılaması Optimizasyon için değişkenlerin karşılaştırması Kolay zonlama imkanı BEP yönetmeliğine göre konut ve konut dışı hesaplama yöntemi Esnek raporlar ve belgeler Word, Excel, PDF, XML,… Ülkeye Bağlı Elektronik Veri Aktarımı

Notifications